Пръскат срещу комари и кърлежи във Видин

Сподели: 

От  9 април е започнала обработка срещу кърлежи на зелените площи във Видин, Дунавци и село Градец, съобщиха от Община Видин. Дейностите се извършват по график, изготвен от избрания изпълнител – „Д.Д.Д-1“ ООД, и съгласуван с Община Видин, като се третират паркове, градинки и междублокови пространства. Следващите дейности са предвидени за месеците май и август, а до края на годината трябва да достигнат до 14 пръскания.
В рамките на този месец ще има и ларвицидни обработки за намаляване популацията на комари на територията на община Видин, като до септември 2020 г. дезинсекционните обработки ще бъдат 17 на брой в областния град, гр. Дунавци и всички населени места по поречието на река Дунав – селата Ботево, Цар Симеоново, Антимово, Гомотарци, Кошава, Кутово и Сланотрън.
„Д.Д.Д-1“ ООД предвижда и ежемесечни дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни обработки на общински обекти.
Дейностите са съобразени с изискванията за безопасност. Препаратите, които ще бъдат използвани при обработките срещу вредителите, са безвредни за хора и животни, подчертаха от Община Видин.