Първа копка по проект „Изграждане на социални жилища в град Видин“

Сподели: 

Днес (6 юни) бе направена символична първа копка по проекта за изграждане на нови социални жилища в град Видин. Преди официалната церемония, в заседателната зала на Общинския съвет се проведе откриваща пресконференция по повод стартирането на фактическото изпълнение на проект №  BG16RFOP001-1.010-0005-C01 „Изграждане на социални жилища в град Видин“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Бенефициент по проекта е Община Видин.
На събитието присъстваха кметът д-р Цветан Ценков, заместник-кметовете Десислава Тодорова и Светослав Скорчев, ръководителят на проекта инж. Румен Лилов, управителят на фирмата изпълнител инж. Валентин Кръстев, членове на екипа, общински служители, граждани и представители на медии.
В приветствените си думи д-р Ценков заяви, че днес е стартът на една успешна седмица, на един успешен период, като анонсира и организираната по-късно в тази зала конференция, подготвена от Министерството на регионалното развитие във връзка с новия програмен период, а също и предстоящото посещение на еврокомисар, който отговаря точно за европейските проекти и за регионите. „Така че Видин неслучайно, не само заради своята история и геополитика е един от десетте значими региона, за които Европейският съюз и Министерството на регионалното развитие отделят специално място. Затова този проект е стартът на един успешен период, ще имаме първи копки на жилищните блокове, които са заложени по същата оперативна програма, подготвяме и други проекти, за които поетапно ще информираме“ – каза видинският кмет. Той благодари на целия екип на Общината и на всички, работили по проекта за социалните жилища и пожела на фирмата изпълнител така да си свърши работата, че да се гордее с нея. Д-р Цветан Ценков изрази надежда, че хората от уязвими групи, които ще бъдат настанени в новите жилища, ще могат да се приобщят и намерят място в нашето общество, а районът, където ще се изградят жилищата, ще придобие приветлив вид.
Презентация на проекта направи неговият ръководител инж. Лилов. Той посочи, че общата цел на проекта е осигуряване на социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на Община Видин. Стартирало е изпълнението по пет вида дейности.
По време на пресконференцията арх. Росен Тодоров, ръководител на проектантския екип, изрази удовлетворението си от факта, че се поставя началото на нещо ново, хубаво и полезно. Той благодари на Общината за добрата съвместна работа.
Общата сума на проекта е 2 016 827.01 лева, представляваща безвъзмездна финансова помощ, от която: съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР: 1 714 302,96 лв. и национално съфинансиране: 302 524,05 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Дейностите трябва да приключат до 19 август 2023 г.
След откриващата пресконференция се проведе официалната церемония „Първа копка“ по започване на строителството - в ж.к. Христо Ботев, ул. „Димитър Цухлев“ № 44. С нея бе поставено символично начало на строително-монтажните  работи, които ще бъдат изпълнявани по Договор за инженеринг, сключен с „КИД ПЛЮС“ ЕООД, като стойността на самото строителство е в размер на 1 688 400 лв. с ДДС.
Първата копка на бъдещия обект (сградата на бивша детска ясла) направиха кметът д-р Цветан Ценков, ръководителят на проекта инж. Румен Лилов и управителят на фирмата изпълнител инж. Кръстев. Д-р Ценков отново изрази уверението си, че в предвидения срок новите социални жилища ще бъдат завършени и това място в центъра на Видин ще  се превърне в едно уютно и добре поддържано пространство.