Първа обработка срещу кърлежи във Видин

Сподели: 

Третиране срещу кърлежи на зелени площи и детски площадки в град Видин, град Дунавци и село Градец стартира от днес, съобщиха от общинската администрация. То ще обхване и територията в района на Алботинския манастир. Дейността ще се извършва поетапно, като приоритетно ще бъдат обработени парковете и детските площадки, както и площите край скалния манастир.
Фирмата изпълнител, спечелила обявената обществена поръчка за извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Община Видин, е „ДДД-1“ ООД. Заложените дейности за периода на договора са:
-    Обработки срещу комари – ларвицидни на биотопите и имагоцидни, които ще обхванат град Видин и населените места по поречието на река Дунав;
-    Дезакаризация на тревни площи срещу кърлежи;
-    Обработки (дезинсекция и дезинфекция) на детски площадки и пясъчници;
-    Ежемесечна дезинфекция, дезинсекция и дератизация на общински обекти.
   Обработките ще се извършват по план-график, съобразно сключения договор.