Първо лабораторно упражнение в новия модерен кабинет по химия в ППМГ – Видин

Сподели: 

Учениците от Профилирана природо-математическа гимназия “Екзарх Антим I“ - Видин се радват нов кабинет по химия с модерно оборудване. Монтирана е специалната учебна камина за провеждане на опити. Кабинетът разполага с опитна маса, инсталационно оборудвана с надстроечни елементи със защитно покритие, което е устойчиво на химични въздействия. С новата придобивка ще се осигури съвременна образователна среда, ще се подобри качеството на учебния процес и най-важното – ще продължат по най-добрия начин да се развиват и практическите познания по предмета.
В новата лаборатория г-жа Антоанета Добрева проведе първото лабораторно упражнение с учениците от 10 „г“ клас, профил „Природни науки“, а темата на занятието бе „Определяне рН на разтвори на електролити“.
След цялостния ремонт във видинската математическа гимназия предстои дооборудването и на модерни специализирани кабинети по биология и физика, което ще доведе до значително увеличаване на експерименталната работа по природни науки в гимназията.