Работна дейност на Административен съд – Видин в усложнената епидемична обстановка

Сподели: 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка,  Административен съд-Видин напомня, че административните дела и административно-наказателните дела се гледат само в Съдебна зала №1, находяща са на първи етаж в сградата на съда. Obслужването на граждани и адвокати се осъществява на принципа на „едно гише“, пред служба „Регистратура“ и достъпът на граждани до помещенията, находящи се на втори етаж в сградата на Административен съд – Видин е ограничен.
„Апелираме страните по дела, адвокатите и гражданите да проявяват търпение при необходимост от изчакване. Целта ни е да положим максимална грижа за Вашите и нашите живот и здраве“, призоваха от съдебната институция.