Работна среща на тема „Възможности за Община Видин по новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“

През новия програмен период Видин ще може да използва средства от ОПРР като един от десетте големи града в България
Сподели: 

На 28 септември екипът на Областен информационен център-Видин проведе работна среща с представители на видинската общинска администрация на тема „Възможности за Община Видин по новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“. В срещата се включиха заместник-кметът "Европейски политики и инвестиции" Десислава Тодорова, Албена Начева - началник отдел  "Планиране, програмиране и инвестиции", както и експерти от Община Видин.
Управителят на Областен информационен център-Видин Мариела Савкова представи двете приоритетни оси по Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ (ОПРР) - Приоритетна ос 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Бе акцентирано, че през новия програмен период Видин ще може да използва средства от ОПРР като един от десетте големи града в България. Другата възможност за Видинската община по Програмата ще е чрез Интегрираните териториални инвестиции, където подхода е "отдолу-нагоре" и активното партньорството ще е ключовия фактор за одобрението и изпълнението на местни и регионални проекти и инициативи. Потенциални проектни идеи и възможности, които Община Видин може да реализира самостоятелно или в партньорство по ОПРР в следващите седем години, също бяха обсъдени по време на срещата.
Представителите на местната власт във Видин бяха запознати и с предстоящите покани от Европейския иновационен фонд, с оглед подкрепата и кооперирането с бизнеса от страната на общината, за постигане на нови инвестции и работни места.
Срещите и партньорството между екипа на Областен информационен център-Видин и Община Видин по новата ОПРР ще продължат и ще се активизират занапред и поради новите функции на Центъра по програмата, и поради необходимостта от действия за цялостното развитие на Община Видин в социален, инфраструктурен и икономически аспект.