Работодателите, пострадали от кризата с коронавируса, могат да кандидатстват за компенсации

Сподели: 

През миналата седмица стартира кандидатстването по т.нар. мярка 60/40, която предвижда държавата да изплаща 60% от осигурителния доход на служители на фирми, засегнати от кризата с пандемията от коронавирус, а 40% – работодателите. На 30 март на извънредно заседание Министерският съвет прие постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. След правителственото заседание министри от кабинета дадоха брифинг, на който представиха приетото постановление.
Максимално опростена е процедура, кандидатстването е по електронен път през бюрата по труда, подчерта министърът на труда и социалната политика, сроковете също са максимално съкратени, допълни Деница Сачева. Така до седем дни след кандидатстването подалите документи би трябвало да получат решение. При одобрение до пет дни след това ще бъде изплатена съответната компенсация от фонд „Безработица“ при „Националния осигурителен институт“.
Максималният срок, за който ще се изплащат компенсации, е три месеца, но кандидатстването е месец за месец. Условията за получаване на помощта са: трудовите правоотношения да са сключени преди датата на обявяване на извънредно положение – тоест преди 13 март; работодателите да запазят работните места на работниците за период, не по-малък от периода, за който се получава компенсация; работодателите да не са обявени в несъстоятелност или да са в процедура по несъстоятелност, както и да нямат задължения за данъци и осигуровки.
Пълните условия за кандидатстване, необходимите заявления и декларации, както и пълният текст на постановлението вече са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта.
Кой ще може да кандидатства?
Деница Сачева посочи, че в приложение към постановлението са изброени сектори, които са непосредствено засегнати от въведените със заповед на министъра на здравеопазването ограничения и ще получат подкрепа чрез мярката 60/40. Това са търговия на дребно, без търговия на автомобили и мотоциклети; сухопътен транспорт; пътнически и въздушен транспорт; хотелиерство; дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване; дейност на питейни заведения; прожектиране на филми; туристическа, агентска и операторска дейност; организиране на конгреси и търговски изложения; предучилищно образование – важи основно за частните детски градини; артистична и творческа дейност; други дейности в областта на културата; спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих; поддържане на добро физическо състояние.
„След интензивни разговори с работодатели от Банско са включени и други икономически дейности конкретно за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето“, допълни Девица Сачева.
Тя посочи, че фирми от сектори извън списъка с непосредствено засегнати също ще могат да се възползват от мярката. За да получат компенсация обаче, те ще трябва чрез финансови документи да докажат спад от поне 20% в приходите от продажби, като за сравнение ще се използва, например, март 2020 г. спрямо март 2019 г.
Има и няколко сектора, които са изключени – това са селско стопанство, горско и рибно стопанство; финансови и застрахователни дейности; държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа, където Министерство на здравеопазването предвижда отделна програма и др.
Министър Сачева предупреди, че под това, че процедурите са максимално опростени, не трябва да се разбира, че няма да има контрол – проверки по отношение на истинността на подаваната информация ще могат да бъдат извършвани до края на годината. Ще има и публичен регистър на компаниите, получили помощта, който ще бъде публикуван на страницата на Националния осигурителен институт.
Министърът на финансите Владислав Горанов обясни, че няма ограничение за броя на работниците, за които един работодател може да кандидатства, като кандидатстването ще е месец за месец и работодателят може да променя параметрите на исканата компенсация. През тримесечния период, за който ще действа тази мярка, ще бъдат дадени толкова пари, колкото е нужно, заяви Горанов. „Ако в един момент се докаже, че кризата е толкова дълбока, че не можем да си позволим да я развиваме, тогава ще трябва да се мислят други, по-радикални мерки“, допълни финансовият министър.