Регионален исторически музей - Видин с по-модерни фондохранилища

прессъобщение
Сподели: 

Регионален исторически музей -  Видин спечели и реализира множество дейности по проект „Закупуване на оборудване за фондохранилищата на Регионален исторически музей – Видин“ с Рег. № 45-00-505/24.10.2023 г., финансиран от Министерството на културата. Целта на проекта бе да се създатат подходящи условия за съхранение на културните ценности и фондохранилищата на музея да отговарят на законовите изисквания и нормативна база, да се осъвремени оборудването и да се улесни работата на музейните специалисти. Субсидията от страна на Министерство на културата е в размер на 16 830,89, а собственият принос е 510 лв. Партньор по проекта е Община Видин.
При реализирането на Проекта бяха закупени 7 влагоабсорбатори, 5 стълби с различни височини, 4 броя четерикрилни гардероби, 19 стелажа, 10 скрина, 60 архивни кутии, както и бяха ушити 80 бр. торби за съхранение на дрехи и тъкани (сукмани, алини, килими, черги и др.). Изработени бяха и шкафове за съхранение на оръжие.
При осъществяване на дейностите по проекта бе стимулиран местният бизнес, тъй като всички материали и мебели са закупени от магазини, офиси и ателиета в града. Така отделите Етнография, Археология, Нова и Най-нова история имат вече своите по-модерни фондохранилища и възможности за опазване на съкровищата, които притежават.