Регионалният министър сезира премиера за необичайно голям брой регистрации в малки населени места преди местния вот

Сподели: 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков е сезирал министър-председателя акад. Николай Денков за необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места преди местните избори, насрочени за 29 октомври 2023 г., съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“(ГРАО) към МРРБ е извършила анализ на адресните регистрации при изтичане на срока за регистрация за гласуване по настоящ адрес за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Заключенията от него са предоставени на регионалния министър в понеделник, 16 октомври. Докладът на ГРАО установява необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места. В рамките на процеса по подготовка на избирателните списъци е констатирано, че в общо 343 населени места, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес. Посочените в доклада населени места в общия случай представляват кметства, в които избирателите избират кмет на кметство, като при такъв висок процент на допълнителни лица в избирателите списъци, това би променило сериозно изборните резултати в тези населени места, и в случай, че регистрациите им са незаконосъобразни, би било повод за тяхното обжалване.
По данни на ГРАО над 80 от населените места с необичаен ръст на регистрациите са в областите Видин, Враца и Монтана. На челни места в списъка – и по-точно на трето място, е село Подгоре, община Макреш. Там 35% от хората, които ще могат да гласуват на предстоящите избори са с регистрации по настоящ адрес. Още две населени места от тази община фигурират сред първите 25 в изготвения от ГРАО списък. Това са общинският център село Макреш, където исканията за гласуване по настоящ адрес са 185, при общо 431 души с изборни права, и село Киреево, където подадените искания за гласуване по настоящ адрес са 75, при общо 169 избиратели. В челото на класиацията попада и село Винарово, община Ново село, с 210 подадени заявления за гласуване по настоящ адрес, което е близо една четвърт от общия брой на избирателите, които ще могат да гласуват на предстоящите мести избори. 
Регионалният министър няма правомощия по Закона за гражданската регистрация да извърши проверка по обстоятелствата - такава може да инициират областните управители по подаден сигнал, уточняват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.