Рекламна тарифа онлайн издание - 2022

Публикация на електронната страница на вестник НИЕ:

Вид

До 1000 символа

Над 1000 символа

Статия

50 лева

100 лева

Интервю

100 лева

150 лева

Публикация

40 лева

 50 лева

 

Цени за реклама в интернет:

Размер на web банер

Цена за 1 месец

Цена за 1 година

310/120 pixels

150 лв.

1500 лв.

670/110 pixel

300 лв.

3000 лв.

220/ от 60 до 240 pixels

70 – 300 лв.

по дoговаряне

670/110 pixels

100 лв.

1000 лв.

310/120 pixels

70 лв.

700 лв.

230/180 pixels

150 лв

1500 лв.

 

Изработка на статичен банер 30 лв.

Изработка на динамичен банер 60-140 лв.

Когато рекламните банери се предоставят от клиента:

Всички FLASH банери трябва да бъдат изпращани от клиента с FLA файловете