Рекламна тарифа печатно издание - 2023

 Вестник "НИЕ" излиза всеки понеделник. 

Цени за реклама в печатното издание на вестник „НИЕ”

 

Черно-бяла

Пълноцветна

Първа страница

-

 2,50 лв./кв.см

Вътрешни 2, 3, 4 и 5 стр.

6 и 7 стр.

1,00 лв./кв.см

 

-

Последна страница

 

 1,70 лв./кв.см

Около главата на вестника   + 100 %

За фиксирано място –    увеличение 15 %

 

Влагане на рекламни материали

0,20 лв. на брой

Дискретна платена публикация

2,40 лв./кв.см

Обявена платена публикация от първа на

вътрешна страница

1,45 лв./кв.см

Цяла страница

по договаряне

Малка обява – 2 лв.
3 поредни публикации на малка обява - 5 лв.
За 6 публикации – 10 лв.
До 6 броя поредни публикации на малки обява в рамките на един месец – 20 лв.
За изтъкваща подложка на обява – 1 лв. допълнително за 1 бр.

ШИРИНА НА КОЛОНИТЕ НА ВЕСТНИК “НИЕ”:

1 колона 2 колони 3 колони 4 колони 5 колони 6 колони
3,5 см. 7  см  10,5 см 14 см 17.5  см 21 см

Наборно поле цяла страница с оставена отгоре стандартна фаша (“брой/дата”): 21 см основа  и  29 см височина /609 кв.см./

КРАЕН СРОК
Реклами/обяви за съответния брой на вестника се представят най-късно до 12 ч. в четвъртък. 
(например за понеделник 24 -ти се представят най - късно в четвърък 20-ти)

Вестник "НИЕ" си запазва правото да отказва рекламни материали, които не отговарят на техническите изискванията или концепцията на изданието.