РЗОК-Видин сключи анекси към договорите с лечебните заведения

Освен цялата стойност на отчетената дейност, РЗОК ще заплати допълнителна сума до достигане на 85% от средните стойности на здравноосигурителните плащания на всяко лечебно заведение
Сподели: 

Районната здравноосигурителна каса във Видин е сключила анекси към договорите с лечебните заведения. Сключените анекси позволяват на договорните партньори да бъде изплатена сума над изработената от тях през месец март, поради работата им в неблагоприятна среда в условия на пандемия. На всички договорни партньори ще бъде изплатена цялата (100%) от изработената от тях сума, съобщиха от Здравната каса.
Освен цялата стойност на отчетената дейност, Районната здравноосигурителна каса ще заплати допълнителна сума до достигане на 85% от средните стойности на здравноосигурителните плащания на всяко лечебно заведение. „На всички договорни партньори, които поради работа в условия на пандемия и срещани трудности във връзка с това, при които отчетената сума е под обявените в национален мащаб 85% от обичайната средна сума, Районната здравноосигурителна каса ще заплати допълнителни средства. Допълнителното заплащане е за работата на лечебните заведения в неблагоприятна среда”, подчертаха от РЗОК – Видин.
На лечебните заведения в област Видин, които отчитат дейност над 85% от обичайната средна стойност на заработката, РЗОК-Видин заплаща изцяло отчетената дейност, посочиха от Здравната каса и дадоха пример: При средна заработка от 1000 лв. (за първите месеци на 2020 г.) от страна на дадено лечебно заведение и изработени от него 500 лв. през месец март (поради това, че се работи при неблагоприятни условия на пандемия), Здравната каса заплаща реално изработените и отчетени 500 лв. + 350 допълнително или общо 850 лв., за да се достигнат 85% от обичайната средна стойност за заплащане. Ако са изработени 900 лв., т.е. повече от 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г., те ще бъдат изплатени.
 От РЗОК – Видин припомнят, че, според официална информация на Националната здравноосигурителна каса, публикувана на сайта на институцията, на 6 април, в присъствието на министъра на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз (БЗС) са подписани договори за изменение и допълнение на националните рамкови договори, във връзка с финансирането на дейностите, извършвани в условията на пандемия от COVID-19. Приета е и Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия във връзка с обявената епидемична обстановка. Заплащане по този ред се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки.  Месечните суми за изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ ще бъдат изчислени на базата на 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г. Ако отчетената дейност надвишава 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г., ще бъде заплатена по-високата сума. Всеки изпълнител на болнична медицинска помощ ще получи сума на база 85% от средномесечния размер на отчетената и планирана дейност през 2020 г. Изпълнителите, които са изработили пълния или по-висок размер от тази база, ще получат изцяло плащания за извършената дейност през месец март 2020 г.