РЗОК преведе средствата за здравноосигурителни плащания

Сподели: 

Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) преведе общо 545 413 лв. за болнична помощ, оказана на територията на област Видин през месец юли.
Преведената сума за специализирана доболнична медицинска помощ, оказана през месец юли, е 342 537 лв. Районната здравноосигурителна каса преведе общо 303 138 лв. на общопрактикуващите (личните) лекари, които практикуват на територията на област Видин. Размерът на средствата за медико-диагностична дейност е 117 270 лв.
Наблюдава се нормализиране по отношение на обемите при медицинската дейност в доболничната помощ – при личните лекари, лекарите-специалисти със самостоятелни практики, медицинските центрове, лабораториите. Това показва, че все повече здравноосигурени пациенти посещават личния си лекар, лекари-специалисти по профила на заболяването, лаборатория за извършване на назначените изследвания.
За оказаната през месец юли дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин са преведени 139 320 лв. Подобно на болничната, и при денталната помощ се наблюдава доплащане до достигане на 85% от стойността на обичайната им дейност.
521 689 лв. са изплатените средства на аптеките в областта за отпуснатите с рецептурна книжка лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение за първия финансов период на месец юли.    
Пресцентър РЗОК