РИОСВ – Монтана с изнесен офис във Видин

Сподели: 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана (РИОСВ) вече има свой изнесен офис във Видин. Днес областният управител на Видин Любен Иванов и директорът на екоинспекцията Милена Николова са открили териториалната структура, където ще работят двама експерти.
Така, след повече от 20 г., се възстановява присъствието на регионалния орган на Министерството на околната среда и водите в област Видин, отбелязаха в тази връзка от пресцентъра на видинския губернатор. И допълниха, че по този начин ще се постигне по-ефективен контрол по опазване и защита на въздуха, водите и почвите, управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие и др., както и ще се улеснят гражданите и фирмите при предоставяне на административните услуги.
За последните две десетилетия това е първата  държавна институция, която разкрива своя структура на територията на областта, напомниха още от Областната администрация. Уточниха, че тенденцията е изнесените работни места във Видин на РИОСВ да преминат в областна структура към Министерството и че се очаква разкриване и на други регионални структури на централни ведомства.