Росица Кирова продължава дискусията за минералните извори при Сланотрън

Сподели: 

По инициатива на Росица Кирова продължава дискусията за разработване на минералните извори край видинското село Сланотрън. Възможностите ще бъдат обсъдени на насрочена среща на 28 септември от 11 часа в  залата на Общинския съвет във Видин, на която освен граждани от региона, са поканени кметове, общински съветници и бивши депутати от Видинско в 46-ото Народно събрание. По думите на Росица Кирова, целта е обединяване на усилията по използване на природния ресурс, което ще даде реална възможност за развитието на туризма в региона.
Това е поредната дискусия за минералните извори, инициирана от Росица Кирова. Наскоро, в качеството си на заместник-председател на 46-ото Народно събрание, се проведе среща в Парламента, в която се включиха изпълнителният директор на Българската асоциация за подземни води Величко Величков и заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров.
По време на дискусията г-жа Кирова изтъкна, че лековитите минерални извори са стратегически ресурс на България и е нужно да се намерят начини да бъде оползотворено това национално богатство, и рационално да бъде използвано находището на високоминерализирани термални води край видинското село Сланотрън. По думите й е нужна държавна политика, която да подпомогне дейностите по проучване, сондиране и използване на тези природни ресурси.