Ръководството на Община Видин и председателят на местния парламент дариха лични средства за борба срещу коронавируса

Сподели: 

Общо 4000 лева е сумата, която кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметовете Борислава Борисова, Цветомира Илиева, Десислава Тодорова, Светослав Скорчев, секретарят Валери Димитров и председателят на Общинския съвет Генади Велков са предоставили, за да се подпомогне ефективното осъществяване на противоепидемичните мерки в извънредната ситуация заради COVID-19. Освен паричното дарение, Генади Велков е закупил 1000 предпазни маски, които служители от Общинския съвет са раздали на видински граждани.
Предприетите досега от Община Видин действия във връзка с предотвратяване разпространението на заразата са: миене и дезинфекция на улици и детски площадки, измерване на температурата с помощта на безконтактни термометри на пристигащите от София с автобуси и влакове; мобилизиране на медицинските специалисти, работещи в Общината, да съдействат на РЗИ за осъществяване на здравния контрол на ГКПП „Дунав мост 2”; затваряне на общинските пазари; ежедневни обходи на екипи от общинската охрана в централната градска част на Видин с оглед изискването гражданите да са на разстояние на 2 метра един от друг; откриване на горещ телефон за заявки от страна на възрастни самотно живеещи хора в град Видин, на които доброволци от направление „Социални услуги и здравни дейности”, както и от Фондация „Подкрепа за реализация” доставят хранителни продукти от първа необходимост и лекарства; създаване на организация за приготвяне и разнасяне на обяд (1 основно ястие и хляб) на повече от 240 нуждаещи се във всички населени места на общината, също с помощта на доброволци – общински служители и фирми; осигуряване на защитни облекла и предпазни средства – маски и ръкавици за хората, които са на първа линия; даване на инструкции на кметовете и кметските наместници от община Видин да следят за спазването на 14-дневния карантинен срок от лица, които пристигат от чужбина и др.
„Усилията в тази посока ще продължат, при стриктно спазване на указанията на Националния, Областния и Общинския кризисен щаб и предписанията на компетентните органи“, подчертаха от Община Видин.