Ръст на делата за несъстоятелност отчитат в Окръжен съд – Видин

Сподели: 

Отчита се ръст на делата за несъстоятелност, които постъпват за разглеждане във видинския Окръжен съд. Това показва анализът за дейността на съдебната институция, който бе направен на проведена вчера (23 март) пресконференция. Участие в нея взеха председателят на Окръжен съд – Видин Илия Илиев и съдия Анета Петкова, която ръководи Гражданското и търговското отделение в Съда. Повод за пресконференцията бе представянето на доклада за дейността на съдебната институция през 2021 година.
 „Имаме увеличение на гражданските – в началото търговски бяха, сега са граждански. Това са дела по Кодекса за застраховането – дела, които се разглеждаха предимно в Софийски графски съд. Измени се подсъдността в ГПК и тези дела вече са по мястото, където е настъпило застрахователното събитие. Това увеличи доста бройката на гражданските дела. При гражданските и търговските дела увеличението е свързано и с лошите икономически показатели в региона – увеличават се делата за несъстоятелност. Тази година имаме много образувани дела по несъстоятелност“, обясни съдия Петкова.
Продължава сериозен проблем да е липсата на вещи лица-икономисти, което налага често отлагане на дела, допълни магистратът. Лекари и преводачи също не желаят да бъдат вещи лица, посочиха от Окръжния съд.
Нерешен остава и проблемът с липсата на съдебен лекар във Видин, като от години нашата област се обслужва от лекар от Монтана, каза председателят на Окръжен съд – Видин. „Това е въпрос, който държавата трябва да реши – съдът няма нужните правомощия. Моето виждане е, че съдебният лекар следва да е към съдилищата. Това трябва да се уреди нормативно – да се промени законът и да се отпуснат средства за съдебен лекар“, коментира съдия Илиев.
Като цяло постъплението на дела в Окръжния съд във Видин се е увеличило значително, в същото време по обективни причини по-малко на брой са магистратите, които разглеждат тези дела, което създава проблеми при разпределението и формирането на състави, коментира съдия Илиев. Той обясни, че поради преместването на един от съдиите в София, както и в следствие отсъствието поради болест и майчинство на други двама съдии, броят на магистратите, които гледат делата е намалял. Допълнителен проблем е забавянето при обявяването и провеждането от страна на Висшия съдебен съвет на конкурсите за незаетите места, посочи Илиев.
В отговор на журналистически въпрос той съобщи детайли във връзка с дело с висок обществен интерес, което видинският Окръжен съд разглежда – за убийството в Бали клуб. „По това дело очакваме произнасяне до месец-два – доколкото разговарях със съдия Росенка Денова тя ще приключи това дело, за да може да напише мотивите, тъй като тя е при нас на работа до 15 юни. Ако не ги приключи, ще се наложи да го разпределя отново и да започне отначало“, обясни съдия Илиев.
НИЕ