Само 31 граждани и фирми от област Видин подадоха коригиращи декларации

Остават по-малко от три дни за промени в декларираните данни
Сподели: 

Почти 9 300 физически и юридически лица от Видинска област са подали годишните си данъчни декларации в НАП, като само 31 от формулярите са за корекции в декларираните данни, отчитат от офиса на проходната агенция във Видин. От там напомнят, че фирмите и гражданите имат по-малко от три дни, в които ще могат да подадат коригиращи декларации. До 30 септември те имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции в периода след 30 април до 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, срокът започва след 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.
„Малкия брой коригиращи декларации е показател за висока данъчна култура. Бизнеса и гражданите от област Видин, познават нормативната уредба и доброволно изпълняват задълженията си в законоустановените срокове, поради което не им се налага да коригират вече декларираните данъчни задължения“, коментираха от офиса на НАП в гр. Видин.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция или на телефоните на НАП: +359 2 9859 6801 или 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.