Свикват общо събрание на видинската болница на 18 юни

Сподели: 

Съветът на директорите на МБАЛ „Света Петка“ - Видин свика редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18 юни във връзка с приключването на финансовата 2019 година. На него е предвидена точка за промяна в състава на съвета на директорите. Ще бъде гласувана и оставката на досегашния изпълнителен директор на видинската болница д-р Цветан Василев. Припомняме, че д-р Василев в началото на януари заяви желанието си да освободи поста, а Съветът на директорите на дружеството взе решение да упълномощи д-р Ивета Найденова като прокурист.