Сдружението цели създаването на модерна научноизследователска и иновационна структура в Северозападна България

Сподели: 

На 8 януари в София официално бе учреден „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България. Регионалният иновационен център представлява сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет за въвеждане и развитие на иновации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските организации, университетите и други научни и образователни институти.
Създаването на „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България е поредната стъпка към подобряване на партньорството между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Центърът на иновационния център ще бъде във Враца.
Още от деня на създаването си сдружението си поставя за цел изграждането и развитието на модерна научноизследователска и иновационна инфраструктура. Това ще спомогне за ускоряване на икономическото и социално развитие на района. Иновационният център ще управлява проекти, включващи извършване на индустриални научни изследвания и експериментално развитие за насърчаване на иновациите. Не на последно място сред целите на сдружението е създаването на таланти за бъдещо иновативно и конкурентно развитие на Северозападна България.
Като част от Аутомотив Клъстер България „Регионален иновационен център Северозапад“ ще развива партньорството между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.
Учредителите на „Регионален иновационен център Северозапад“ са 11 организации, сред които Аутомотив Клъстер България,  Община Враца, Областна администрация Враца, Търговско-промишлена палата Враца, Областна администрация Видин, Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин, както и компании от  региона. Очаква се инициативата за иновационния център да бъде допълнително подкрепена от голям брой организации.

За Аутомотив Клъстер България
Automotive Cluster Bulgaria (ACB) представлява интересите на един от най-бързо развиващите се икономически браншове в България – автомобилната индустрия и производството на автомобили и компоненти за тях. Клъстерът обединява повечето от над 250 автомобилни производителя в страната, които произвеждат компоненти за почти всяка позната марка автомобили. По-голямата част от тях са първо, второ и трето ниво доставчици. В индустрията има над 65 000 заети. Приходите, генерирани от компаниите в този сегмент за 2019 г., възлизат на около 5,5 млрд. евро и съставляват над 10% от БВП на страната.