Сдружение „Активно общество“ провежда дискусии с ученици за зависимостите

Сподели: 

През изминалата седмица експерти по проект Не!ЗАвисим!, който се реализира от Сдружение „Активно общество“ проведоха няколко срещи в училища в област Видин. Пред възпитаници на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин, ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – гр. Видин, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово и СУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин, бяха представени видео спотове, целящи превенция на различни зависимости сред младите хора. Фокусът на трите 30-секундни видеа са четири от най-разпространените зависимости – към наркотици, към алкохол и цигари и към интернет. Учениците като цяло приеха положително видеата, които вече са събрали хиляди гледания и стотици коментари в различните социални платформи. По време на срещите също така се състоя дискусия, в рамките на която учениците бяха насърчени да споделят своето мнение за основните причини, водещи до зависимости. Коментирани бяха рисковете, с които са свързани различните зависимости, както и начините за превенция. Учениците получиха и информационни материали по темата. 

Предстои през другата седмица да се проведе среща и с ученици от ППМГ „Екзарх Антим I“ – гр. Видин. През октомври ще се проведе и обучение „Не!Зависим!“, в което също ще участват младежи от област Видин. 

Дейностите се осъществяват в рамките на проекта „Не!Зависим!“, който Сдружение „Активно общество“ изпълнява с финансиране от програма по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта на Министерство на младежта и спорта по договор №  25.00.34/21.07.2022г . Целта на проекта е чрез различни методи и дейности да се създадат условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости сред младите хора. Проектът предвижда дейности за информиране на младите хора за последиците от рисковото поведение и негативните последствия от различните зависимости.