Семинар за развитието на културния туризъм се проведе във Видин

Сподели: 

Във Видин представители на институции и на научната общност обсъдиха перспективите пред развитието на културния туризъм. Събитието, което е част от международния проект DANUrB+: „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав”, беше открито от заместник-кметът на община Видин Борислава Борисова. Семинарът под наслов „Местни ценности и развитие на културния туризъм в региона на Видин“ бе организиран съвместно с представители на Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ и Нов Български Университет, Департамент „Архитектура“. Той се проведе в конферентната зала на Епиграфския център във Видин.
„Като асоцииран партньор по проекта, Общината приветства намеренията в неговите рамки да се подкрепят общностите по река Дунав, да се развива сътрудничеството между градовете и регионите, разположени по поречието, да се промотират местни туристически забележителности и маршрути, да се организират културни събития“, каза в приветствието си при откриването Борислава Борисова. Тя отбеляза, че Община Видин има изградени много добри контакти както със съседни държави и градове, свързани чрез река Дунав, така и с по-отдалечени, като допълни: „Мога да дам един показателен пример в това отношение – провеждането на международния фолклорен фестивал „Синия Дунав“ във Видин, който събира стотици участници от редица държави. Така че проектът е една чудесна възможност подобни събития да се надграждат, да се създават нови общности, които да споделят идентични цели“. Заместник-кметът изрази надеждата си, че реализирането на проекта ще допринесе за предлагането на по-качествени туристически продукти, за фокусиране на вниманието върху културните ценности и местните традиции. Борисова пожела ползотворна работа на семинара и успех във всички предстоящи дейности.
Програмата на събитието включваше теми, свързани с умни туристически решения по поречието на Дунав; с критерии за оценка и избор на обекти за изготвяне на DANUrB+ План за действие; с развитието на културния и творчески туризъм в регион Видин; с опазването на културните ценности – ключ за съживяване на свиващите се градове. Проведе се и уъркшоп за създаване на съвместни проекти в областта на културно-историческото наследство.
Проектът DANUrB+: „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав“ се финансира по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и от Националния бюджет на Република България.