Семинар представи възможности в областта на ВЕИ

Сподели: 

Семинарът е част от проект „Възобновяема енергия за интелигентен растеж и защитена околна среда“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg- ИПП България-Сърбия 2014-2020 , който се изпълнява от Видинска търговско промишлена палата в партньорство с Агенция за регионално развитие на Източна Сърбия.

Проектът, неговите цели, основните дейности и крайните резултати представи ръководителя на проекта Красимир Кирилов.  „Проектът се реализира в един подходящ момент, в който излязоха доста програми за фирми и физически лица за възобновяема енергия, възможности за инсталиране на различни системи за енергия от възобновяеми източници. Навременен е проектът и дава достатъчно информация“, каза Кирилов в началото на семинара. „Спряхме се с нашия партньор на четири вида енергия – слънчева, биомаса, геотермална енергия и хидроенергия, тъй като това са източниците, които се използват в нашия регион“, допълни Кирилов.  

Проектът цели да  увеличи капацитета и подобри осведомеността по въпроси свързани с околната среда и възобновяемата енергия и е насочен към фирми, организации, общини и широката общественост.   „Идеята е да разкажем на колкото може повече хора за това какви са ползите от този вид енергия “, каза още ръководителят на проекта. До момента са проведени две начални конференции една във България и една в Сърбия, разработени са четири ръководства, които ще се използват по време на обученията, изработени са четири промоционални филма и се провеждат промоционални семинари, като този е трети. Проведени са промоционални семинари в град Кула и град Белоградчик. Предвижда се провеждане на четири обучения по четирите вида енергия в град Белоградчик. В последствие ще се организират пътуващи работилници в Българи и Сърбия за специалисти, където участниците ще могат  да се запознаят със свои колеги, да обменят опит и да посетят места където са изградени такива системи. В края на проекта ще се проведе форум, на който ще бъдат представени резултатите от проекта. На събитието бяха представени филми за възобновяеми енергийни източници, създадени в рамките на проекта.