Социалната пенсия за старост да е 307,07 лв. предлага правителството

Сподели: 

Правителството предлага социалната пенсия за старост да се увеличи от 276,64 лв. на 307,07 лв. от 1 юли тази година. Проектът за постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации Strategy.bg. Предложението е свързано с актуализацията от 1 юли с 11% на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2023 г.

В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност, като пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост, се посочва още в доклада. 

Хората, които получават пенсия, несвързана с трудова дейност, са почти 62 000. Тези, които получават добавки към пенсиите, определени в процент от социалната пенсия за старост, са малко над 75 000 души, става ясно от информацията за частичната предварителна оценка на въздействие. 

Припомняме, че решението за осъвременяването на пенсиите по т.нар. швейцарско правило с този размер беше взето от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) на 14 май. Средствата за това вече бяха заложени в Закона за бюджета на държавното общество осигуряване за 2024 г. с решение на парламента.