Социалната пенсия за старост става 170 лв. от 25 декември

Промяната ще доведе до ръст и на пенсиите, несвързани с трудова дейност
Сподели: 

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 148,71 лв. на 170 лв. от 25 декември, реши правителството днес. Увеличението ще повиши пенсиите на близо 60 000 души и добавките към пенсиите на почти 69 000 пенсионери.
Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.
Кабинетът одобри и промени в проект „Запази ме +“. С тях се гарантира, че работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически дейности ще продължат и през 2022 г. да получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход за юли за времето, през което са били в неплатен отпуск.