Спортна арена на мястото на стари казарми

Сподели: 

Кметът на Монтана Златко Живков да поиска от държавата имотите на старите казарми в града, реши Общинският съвет. Според процедурата кметът ще подаде искане чрез областния управител до министъра на регионалното развитие за безвъзмездно прехвърляне на имотите от държавна в общинска собственост. Министърът трябва да внесе предложението за гласуване в Министерски съвет.
Старите казарми в Монтана са разположени върху осем имота на обща площ около 40 декара. Те са собственост на Министерството на отбраната и са в категорията обекти с отпаднала необходимост. От години сградите се рушат.
Това е третият опит на кметът Живков пред различни правителства за придобиване на терена.
„Амбицията ни е да изградим там модерна многофункционална зала с прилежащи терени за спорт на открито и покрит плувен басейн - заяви Живков. - Това е необходимо не само за професионалните ни отбори, но и за хората, които активно спортуват. Напълно съзнаваме, че подобно огромно съоръжение не можем да изпълним без подкрепата на държавата и се надяваме този път да успеем“, допълни кметът на Монтана.