Средната пенсия през 2023 г. ще е над 788 лв.

Сподели: 

Средната пенсия през 2023 г. ще достигне 788,10 лв. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., който беше одобрен от правителството, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2022 г., да се осъвременят с 12 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 467 лв. на 523,04 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3 400 лв. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 276,64 лв.
През 2023 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавки са предвидени близо 19,2 млрд. лв. Предвидените разходи са с над 3,6 млрд. лв. или с 23,6% повече в. сравнение с планираните за миналата година. Общият размер на планираните разходи за пенсии, краткосрочни обезщетения и службите по социално осигуряване за 2023 г. е близо 21,8 млрд. лв.
От 1 август 2023 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, земеделските стопани и тютюнопроизводителите се увеличава от 710 лв. на 780 лв. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва на 3 400 лв. Запазват се и минималният и максимален дневен размер на обезщетението за безработица. Без промяна остават размерите на всички осигурителни вноски и съотношенията при изплащането им между осигурителите и осигурените лица.
Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се увеличава от 710 лв. на 780 лв., считано от 1 януари 2023 г.
Предвижда се разходите по програмата за профилактика и рехабилитация да се увеличат с 3,2 млн. лв., което ще позволи на 5000 работещи допълнително да се възползват от нея.
Припомняме, че от 1 юли всички пенсии бяха увеличени с 12 на сто по швейцарското правило, като минималната вече е 523,04 лева. Социалната пенсия за старост вече е 276,64 лв. (увеличение също с 12 на сто), като размерът на другите пенсии, несвързани с трудова дейност, също се повишават, тъй като се определят в процент от социалната пенсия за старост. Увеличение на пенсията няма да получат 995 пенсионери, тъй като ограничението на тавана от 3400 лева продължава да важи. Няма да получат увеличение и 16 350 пенсионери, които получават пенсии, отпуснати през тази година – те подлежат на осъвременяване от 1 юли догодина, показват данните на Националния осигурителен институт.