Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

Сподели: 

Удължаване срока за провеждане на обходите от преброителите одобри Министерският съвет. На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Тоест срокът за обход на преброителите се удължава е една седмица.
Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода е създало известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта, посочват от пресцентъра на Министерския съвет. И допълват, че удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.