Старият обход на Монтана ще е като нов до следващото лято

Започна ремонтът на 7-км отсечка на път ІІ 81 от Благово до Монтана
Сподели: 

На 23 октомври първа копка за ремонт на 7-километровата отсечка на път ІІ 81 от Благово до Монтана направиха областният управител на Монтана Росен Белчев, кметът на Монтана Златко Живков, директорът на ОПУ-Монтана Илия Илиев и началникът на отдел в дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в АПИ инж. Христо Петров. Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през прохода „Петрохан“ на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.
„Изключително важно е този път да стане и желая успех на строителя да завърши реконструкцията до следващото лято“, заяви кметът Златко Живков. Той припомни, че почти едновременно ще протече ремонтът на два участъка от второкласния път. Първият е от Боровци до Благово, вторият - от Благово до Монтана.  
Отсечката, ремонтът на която бе обявен на 23 октомври, започва на около 2 км след с. Благово, продължава в посока Монтана, преминава по ул. „Диана“ в индустриалната зона на град Монтана и завършва преди пътния възел с обходния път на гр. Монтана и бул. „3-ти март“. Реконструкцията включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подобряване на отводнителната система, укрепване на свлачище край язовир „Чернила“, ремонт на мост при 98-ми км над река Огоста и пътен надлез над жп линията Бойчиновци - Монтана - Берковица. На пътния участък ще има нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Ще бъдат монтирани и соларни знаци за измерване на скоростта на движение на превозните средства. Срокът за завършване на обекта е 12 месеца. Изпълнител на строителството е „ХИДРО – ВОД СТРОЙ“ ДЗЗД, в който участват „ХИДРОСТРОЙ" АД и „ВДХ" АД. Стойността на договора е 6 654 083.46 лв. с ДДС
Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и е част от проект „Монтана - Долж: По-добър достъп - по-близки общности“.