Стартира Данъчна кампания 2024 година

Видинчани подават декларации за ползване на данъчни облекчения
Сподели: 

От днес започна подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица. Срокът за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 година. Първа своята декларация във Видин, днес, подаде 43-годишна видинчанка, която декларира ползването на данъчно облекчение за деца.

Гражданите на гр. Видин и областта могат да подават данъчни декларации по електронен път чрез Портала за електронни услуги на НАП, в салона за обслужване на клиенти в сградата на офис на НАП Видин (ул. „Шести септември“ № 12), където има хартиени екземпляри на данъчната декларация и по пощата с обратна разписка от всяка пощенска станция в страната.

В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 година, тъй като тази година 30 юни е неработен ден. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 година.

От НАП съветват данъкоплатците да използват електронните услуги на приходното ведомство, достъпни с ПИК или КЕП, за да си спестят време.