Стартира проектът за ремонт на закритата лекоатлетическа писта във Видин

Сподели: 

Предстоящите дейности по проект „Основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта – град Видин“ бяха представени на откриваща пресконференция, която се проведе днес (12 юли) в залата на Общинския съвет. Участие в нея взеха заместник-кметовете на Община Видин Десислава Тодорова и Борислава Борисова, както и директорът на Общинско предприятие „Спортни имоти“ Юлиян Иванов.
Проект „Основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта – град Видин“ се финансира по реда на Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост, каза заместник-кметът Десислава Тодорова. Тя уточни, че общата стойност на финансовата подкрепа от Министерството на младежта и спорта е в размер на 700 171,82 лв., като Община Видин ще съфинансира недопустимите разходи за строителен и авторски надзор, които са в размер на 9000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца. „Предвидените строително-ремонтни дейности включват ремонт на покрива, фасадата, коридорите, санитарните и административни помещения, тренировъчната зала и склада, лекоатлетическата зала, както и подмяна на водопровод, канализация и електрическа инсталация“, обясни Десислава Тодорова.
Този проект е поредно доказателство, че Община Видин се стреми да създаде по-добри условия за спортуване на децата и на младите хора и за пълноценното оползотворяване на свободното им време, заяви от своя страна заместник-кметът Борислава Борисова. Тя подчерта, че след реализирането на предвидените дейности спортното съоръжение ще се превърне в най-модерното от този вид в цяла Северозападна България. „На обновената лекоатлетическа писта ще има възможност да се провеждат още по-мащабни турнири с национално и международно участие. Ще се подобрят условията за спортуване и работата на треньорите с децата и това ще допринесе за постигане целите на проекта – повече деца да спортуват в свободното си време на закритата лекоатлетическа писта, като се постигат и по-добри спортно-технически резултати“, каза Борислава Борисова, като поздрави екипа в общинската администрация, който отговаря за разработването на проектни предложения. Заместник-кметът припомни, че Общината за втори път кандидатства с проект за обновяване на закритата лекоатлетическа писта, като първият път не е получено финансиране. Борисова използва случая, за да благодари на народния представител Иво Атанасов, който съдейства необходимите за ремонта средства да бъдат предоставени.
От построяването на лекоатлетическата писта досега там са правени само козметични ремонти, посочи директорът на ОП „Спортни имоти“ Юлиян Иванов. Той бе категоричен, че след ремонта нашият град ще разполага с най-модерното подобно съоръжение не само в Северозапада, но и в съседните на Видин общини в Сърбия и Румъния.