Стартира проект за подобряване качеството на канализационната мрежа във Видин

Сподели: 

С церемония „първа копка“ символично бе дадено началото на дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин“ за обект „Частична реконструкция на канализационен колектор“. На събитието, което се проведе до спортен комплекс „Колодрум“ във Видин, присъстваха кметът на общината д-р Цветан Ценков, областният управител Иво Атанасов, заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев, управителят на „ВиК–Видин“ ЕООД инж. Илко Илиев, представители на фирмата изпълнител, медии и други.
„Благодарение на европейските средства Община Видин се променя. Оперативна програма „Околна среда“ даде огромен шанс на нашия град. Надявам се този проект да се реализира в срок, за да не подлежим на финансови наказателни санкции. ВиК инфраструктурата е на повече от 70 години и силно амортизирана. 50% от добиваната вода за питейни нужди се губи в някои участъци, което увеличава и нейната цена. Тези проблеми могат да бъдат решени с реализирането на проекта. Това обаче може да се случи, ако има отлични взаимоотношения между местната и централната власт, бизнеса и всички структури, които касаят държавността“ – с тези думи се обърна към присъстващите кметът д-р Цветан Ценков. Той изрази пълната си подкрепа и пожела успех в предстоящите дейности.
„Това е най-важният инвестиционен проект. Той е естествен завършек на водния цикъл, който приключи през 2015 година. В последния си участък колекторът отвежда отпадъчните води на целия град, заустени в Канализационната помпена станция, а оттам към Пречиствателната станция на град Видин. Съществуващият колектор е в много лошо експлоатационно състояние и това създава много проблеми. Надяваме се с реализирането на този проект да постигнем целите, които сме си поставили – основно да осигурим водоплътност на канализационната мрежа, да елиминираме предпоставките за пропадане на улични настилки и аварии“ – каза инж. Илко Илиев. Той благодари на Община Видин, на Областната администрация и други институции за оказваното съдействие.
Проектът е насочен към рехабилитация на главен канализационен колектор, който отвежда около 35% от общото отпадъчно водно количество на град Видин. Осъществяването на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, както и устойчиво развитие, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената територия на „ВиК–Видин” ЕООД. Общата дължина на трасето на канализационния колектор, което ще се реконструира, е  1 450 метра. Поради естеството на терена, съществуващите канализационни колектори са с минимални наклони, което води до образуване на отлагания в канализационната система, намаляване на проводимостта й и чести запушвания. Това налага рехабилитацията на тези участъци. В резултат от изпълнената реконструкция затруднената експлоатация на канализационната мрежа ще бъде подобрена, а проблемите с тръбните участъци ще бъдат елиминирани.
Тържествен водосвет за успеха на начинанието отслужи Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Даниил.
Проектът се осъществява по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне, с бенефициент „Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин. Общата стойност е 26 169 743,18 лв.