Стартира четвъртият етап на реконструкцията на централната пешеходна зона на град Видин

Сподели: 

        С откриваща пресконференция и церемония „първа копка“ символично бе дадено началото на дейностите по четвъртия етап на проекта за реконструкция на централна пешеходна зона на град Видин. В откриващата конференция се включиха Светослав Скорчев, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата; инж. Денислав Стаменов – старши експерт „Улична и пътна мрежа“ и ръководител на проекта; Златомир Филипов – представител на фирмата изпълнител „ПСТ-Видин“ ЕООД. Гост на събитието бе Боряна Георгиева от отдел „Северозападен район“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

        Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез финансиране по ДБФП № BG16RFOP001-1.010-0006-C01/30.12.2020 г. Финансирането по проекта е в размер на е 1 330 630,38 лева, от които европейско съфинансиране 979 959,97 лева, национално – 172 934,10 лева и собствено – 177 736,31 лева, съобщиха в началото на пресконференцията.

         Денислав Стаменов ръководител на проекта представи дейностите на проекта и очакваните резултати от изпълнението му. В рамките на проекта е планирано обновяване на централната пешеходна зона, като в нея са концентрирани сгради с важна административни и обществени функция. Общата цел на проекта е да насърчи балансираното и устойчивото градско развитие чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Видин. В рамките на проекта е предвидено изпълнение на следните дейности: провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, строително-монтажни работи, изпълнение на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ,  авторски надзор, организация и управление на проекта, дейности по информация и публичност и изпълнение на одит на проекта, допълни Стаменов.

     По-късно пред Спортната зала се проведе и официалната церемония „първа копка“. Скорчев коментира пред присъстващите и медиите, че това е дългоочакван ремонт, който ще промени облика на пешеходната зона и в тази част  на Видин. Той пожела успех на фирмата изпълнител и увери, че от страна на Общината ще се осъществява стриктен контрол.

    Проектът включва изпълнение на строително-монтажни работи по ул. „Пазарска” от ул. „Райна Княгиня” и Младежки дом до спортна зала „Фестивална”. Основните строително-монтажни работи, които следва да се извършат включват: подмяна на настилки, доставка и монтаж на пейки, чугунени решетки, фонтанка, указателни табели и кошчета за отпадъци. Предвижда се подмяна на канализационна мрежа по пешеходна зона, изпълнение на уличен водопровод за пешеходна зона, доставка и полагане на полиетиленови тръби за уличен водопровод. Предвижда се изграждане на кабелни линии за парково осветление, доставка и монтаж на  чугунени паркови стълбчета. Ще се изгради улично видеонаблюдение. Предвижда се доставка и засаждане на дървета и храсти, многогодишни и сезонни цветя.

    По време на конференцията стана ясно, че проектът ще се реализира в срок до 31 декември 2023 година.