Старт на Erasmus+ проект InterDIGImuseum: Interactive platform for digitalization of museums

Интерактивна платформа за дигитализиране на музеи - 2021-1-BG01-KA220-ADU-000035298
Сподели: 

Проект InterDIGImuseum цели да помогне на представителите на културния сектор да подобрят своите цифрови умения. Така целевата група ще може да използва потенциала на дигиталната трансформация за повишаване на конкурентоспособността на организациите, работещи в областта на културното наследство.

Проектът е координиран от  Фондация „Феникс – 21 век“ от България, от Румъния партнира Румънската асоциация за електронна и софтуерна индустрия – клон Олтения, а от Сърбия партнира Институт за трансгранични области, с които имаме удоволствието да работим от няколко години.

 

Период на изпълнение на проекта: 01/11/2021 - 01/11/2023

Териториален обхват на проекта – област Видин, Република България, окръг Долж, Република Румъния и окръг Зайчар, Република Сърбия

Очаквани резултати по проекта:

Р1  Дигитализация на музейни артефакти

Р2  Промо InterDIGImuseum изложби

Р3 Интерактивна система за дигитализация на музеите "InterDIGImuseum"

Р4  Видео ръководство "InterDIGImuseum"

Р5 Изследване - степента на дигитализация на европейските музеи – предизвикателства и възможности

Очаквайте скоро повече подробности по проекта.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.