Строителни отпадъци до 1 куб. от домакинствата ще се извозват безплатно във Враца

Общината и БКС с кампания за разделно събиране на отпадъците в града
Сподели: 

Община Враца и БКС стартираха кампания, насочена към разделното събиране на различните отпадъци в града. Създадена е организация, като в обществени и жилищните сгради, както и в търговските обекти ще бъдат разпространявани информационни материали, съобщиха от общинската администрация. От ОП БКС са коментирали, че това е поредната инициатива, чиято основна цел е да не се допуска замърсяването на обществени пространства и образуването на нерегламентирани сметища, посочиха от Общината.
Строителни отпадъци до 1 кубик от битови ремонти в домакинствата ще бъдат безплатно извозвани от екипи на ОП „БКС“, съобщиха от Община Враца. Дейностите са започнали на 21 май и ще се извършват в рамките на една година, като те са част от договор между Община Враца и „Холсим България“ АД. Строителните отпадъци и земни маси, с общо количество до 1 кубик, ще се предават в кариерата на дружеството в село „Лиляче“.
Събирането ще се извършва по определен график, като за целта гражданите трябва да оставят генерирания строителен отпадък до най-близките съдове за общо ползване, един ден преди датата за сметосъбиране, поясниха от общинската администрация.
Гражданите, желаещи да се възползват от безплатната услуга стриктно да спазват графика, а лицата, които генерират повече от 1 кубик отпадъци  – следва да ги събират в наетите от тях специализирани контейнери, апелират от Община Враца.