Ст. комисар Петър Коцин, директор на ОДМВР – Видин: Личната отговорност, дисциплината и самосъзнанието на всеки имат ключово значение в условията на епидемия

Сподели: 
Ст. комисар Петър Коцин, директор на ОДМВР – Видин
Целият полицейски състав на ОДМВР – Видин участва в контрола по спазването на противоепидемичните мерки в поредицата от празнични и почивни дни
На 17 април старши комисар Петър Коцин и комисар Петър Петров се включиха в проверките на пътникопотока, преминаващ през седемте КПП-та, ситуирани на входно-изходните точки на Видин

НИЕ“: Старши комисар Коцин, колко служители са разположени на КПП-ата на входно-изходните артерии на град Видин?

Ст. комисар Петър Коцин: От 20 март, съгласно заповедта на здравния министър, в условията на извънредно положение на входно-изходните точки на град Видин са изградени 7 КПП-та. Минимум по двама полицейски служители включва всяко едно от КПП-тата.

НИЕ“: През почивните дни около Великден колко превозни средства са преминали през КПП-ата? Колко са върнати?

Ст. комисар Петър Коцин: Контролът, осъществяван от полицията, е постоянен и прецизен. Целта е недопускане на безпричинни пътувания с оглед на епидемиологичната обстановка. Пътникопотокът в поредицата от почивни и празнични дни беше с различна интензивност, но далеч по-малък от характерния за подобен почивен период в нормално време. за четири дни бяха върнати стотици граждани, чиито пътувания нямаха неотложен характер.

НИЕ“: Установени ли са случаи на декларации, с посочени неверни данни и обстоятелства? Започнали ли са по-засилени проверки в това отношение?

Ст. комисар Петър Коцин: Има такива случаи – установени са разминавания на подаденото в декларациите и основанията за пътуване. Проверяват се ежедневно декларации – техният брой е различен в зависимост от възможностите на служителите да извършват самите проверки. Някои от проверките по декларациите приключват по-бързо, други искат повече време. Но има такива разминавания, които са установени по безспорен начин, докладвани са на Района прокуратура – Видин и по тях са започнати досъдебни производства или, съответно, проверки.

НИЕ“: Има ли случаи на грубо отношение на граждани спрямо служители на ОДМВР – Видин, осъществяващи контрол на КПП-ата?

Ст. комисар Петър Коцин: Не, такива не са установени. Или поне на мен не са ми известни.

НИЕ“: Как е организиран контролът по отношение на лицата, поставени под задължителна карантина?

Ст. комисар Петър Коцин: Лицата, които влизат от чужбина, се поставят под карантина от служители на РЗИ. Ние осъществяваме ежедневен контрол по отношение неспазване на карантината, като извършваме периодични проверки на адресите на лицата без да осъществяваме директен контакт с тях. Свързваме се по телефона, поканваме ги да се покажат на двора, на терасата – просто да видим, че лицата не са се отклонили от мястото, където са посочили, че ще бъдат и ще изпълняват самата карантина.

Установени са, разбира се, и случаи, в които има отклонения от наложената карантина. 18 са образуваните досъдебни производства по член 355, ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание лишаване от свобода до пет години или налагане глоба от 10 000 до 50 000 лв.

НИЕ“: Предвид натовареността във връзка с новите задължения, произтичащи от въведените с извънредното положение мерки, има ли затруднения по отношение изпълнението на всекидневните задължения?

Ст. комисар Петър Коцин: Имаме ресурс да изпълняваме основните си задължения, като изпълняваме, съответно и всички допълнителни функции, които са ни възложени във връзка с извънредното положение, въведено в страната.

НИЕ“: Наблюдава ли се увеличение на равнището на престъпността в област Видин, защото, например, закононарушители смятат, че ще им се размине, тъй като полицията е заета с контрола на мерките, въведени във връзка с извънредното положение?

Ст. комисар Петър Коцин: Не. Дори се отчита сериозен спад на престъпността, който е в рамките на около 40% - по-малко са престъпленията като цяло, по-малко и са кражбите, които по принцип са основен дял от престъпността на територията на нашата област.

„НИЕ“: Служителите на МВР са сред хората, които са на първа линия в борбата срещу разпространението на коронавируса – какво бихте казали на Вашите подчинени от Областната дирекция?

Ст. комисар Петър Коцин: Да бъдат здрави – това пожелавам и на колегите, и на всички хора.

НИЕ“: Какъв е Вашият призив към гражданите на област Видин?

Ст. комисар Петър Коцин: Да са отговорни. Личната отговорност, дисциплината и самосъзнанието на всеки един имат ключово значение в условията на епидемия.

Разговора води ТЕОДОРА Макавеева