Събитие представи пилотната гражданска инициатива „СТРАНДЖА 2030-Зелена-Дигитална-Свързана“

Сподели: 

Фондация „Северозападен институт за младежки политики“ и Община Малко Търново организираха Информационен ден на 16 август в залата на Народно читалище „Георги Попянов 1914“ – гр. Малко Търново. Събитието е част от заключителната дейност на проект "Гражданското общество в подкрепа на община Малко Търново за ефективно управление", финансиран по ОП „Добро управление“. В рамките на проведения Информационен ден със заинтересованите страни са представени резултатите от Регионалния форум, изведените препоръки, както и Плана за действие за реализиране на пилотната гражданска инициатива „СТРАНДЖА 2030-Зелена-Дигитална-Свързана“. 

Създадените документи са достъпни на следния линк.