Съдът обяви за недействителен изборът на кмет на село Слана бара

Сподели: 

Административен съд – Видин обяви за недействителен изборът на кмет на кметство с.Слана бара, общ. Видин. Там на първи тур за избрана с получени 119 гласа беше обявена Толя Иванова, при необходими 118,5 гласа за да има избран кандидат още на първи тур. След като останалият втори в кметската надпревара – Георги Миладинов, оспори в съда изборния резултат, се стигна до отваряне в съдебна зала на чувала с бюлетините. 

Именно констатирани при повторното броене на бюлетини несъответствия са причини и за обявяване на изборния резултат за недействителен, става ясно от съобщение от пресцентъра на Административен съд – Видин. „При огледа и преброяването на всички бюлетини от секция 050900120 в съдебно заседание се установи, че действителните и недействителните бюлетини за двамата кандидати с № 66 и № 70 не отговарят на посоченото в секционния протокол на конкретната секция“, информират от съда. И допълват, че установените разлики в приетите за действителни, респ. за недействителни бюлетини от комисията са малки, но с оглед обстоятелството, че за избран на първи тур се приема кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове, се оказва, че различията, макар и минимални, оказват влияние на крайния резултат. „Установените съществени нарушения, пряко засягат волята на избирателя и се отразяват на крайния изборен резултат, поради което следва изборът да бъде обявен за недействителен и да бъдат проведени нови избори за кмет на кметство с.Слана бара, общ.Видин“, е заключението на Административният съд. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.