Съдът решава за редовността на първия тур на кметските избори в община Брегово

Сподели: 

Съдебно-техническа и математическа експертиза ще преценява дали сред гласовете за кандидата за кмет на община Брегово Милчо Лалов, отчетени на първи тур като недействителни, има такива, които всъщност са действителни. Експертизата беше назначена във връзка с дело, образувано по жалба на Милчо Лалов, който оспорва резултата от първия тур на изборите за кмет на Бреговска община, твърдейки, че са налице сериозни нарушения, попречили му да спечели още на първия тур. Припомняме, че резултатите от първия тур на изборите за кмет на община Брегово изпратиха на балотаж Милчо Лалов (БСП) и Илиян Бърсанов (ГЕРБ).

Няколко са исканията, изложени в жалбата на Лалов, но по-голямата част от тях бяха отхвърлени. Така съдията от Административен съд – Видин Борис Борисов отхвърли исканията за повторно преброяване на гласовете в две от секциите, като се мотивира с обстоятелството, че протоколите от тези секции не са подписани с особено мнение, от което би могло евентуално да се предположи наличие на нарушения.

Отказано беше и назначаване на експертиза, която да установи дали е имало случаи на гласуване със симпатично мастило. В тази връзка съдия Борисов се мотивира, че на практика не би могло да се даде заключение празни бюлетини, дори да се установи, че са попълнени със симпатично мастило, за кого от кандидатите са.

Не беше допуснат и разпит на свидетели. Причината е, че поисканите от жалбоподателя свидетели са били членове на секционни избирателни комисии (СИК) е следвало да изразят особеното си мнение, при наличие на такова, в протокола на съответната СИК, но това не е направено.

В жалбата на Лалов е направено и възражение за обявени за недействителни бюлетини, които са с удебелявания на знака, с който е гласувано – в тази връзка съдия Борисов отбеляза, че съгласно Изборния кодекс наличието на подобно удебеляване, при отсъствие на други пороци, не е причина за обявяване на бюлетина за недействителна. Поради това съдът счете, че следва да се даде възможност на жалбоподателя да докаже своето твърдение, а единственият начин за това е с проверка на недействителните бюлетини за Милчо Лалов, които, видно от протокола на Общинска избирателна комисия – Брегово, са 78 на брой.

Дали тези 78 бюлетини са наистина недействителни ще трябва да установи съдебно-техническа и математическа експертиза. Като, в случай че се установят бюлетини, които са действителни, в заключението на вещите лица трябва да бъде изчислено как това се отразява на изборния резултат на първи тур. По искане на адвоката на заинтересованото лице Илиян Бърсанов, вещите лица ще имат за задача да дадат и заключение, ако има бюлетини с удебеления, това дали е признак за контролиран вот. Жалбоподателят има 24 часа да внесе 400 лв. депозит за всяко от двете назначени вещи лица, или общо 800 лв., в противен случай назначената експертиза ще бъде заличена.

С това заседанието беше закрито, следващото е насрочено за 21 ноември (четвъртък).

НИЕ