Създадена е организация българските граждани без валидни документи за самоличност да имат възможност да упражнят правото си на глас

Сподели: 

Служителите от звената „Български документи за самоличност“ в Областната дирекция на МВР във Видин ще съдействат на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден – 9 юни, съобщиха от институцията. В седмицата преди 9 юни, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, в Областната дирекция е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или са с изтекъл срок, да получат възможност да упражнят правото си на глас.

За целта в сектор „Български документи за самоличност“ на дирекцията е създадена следната организация за работа: 

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 7 юни 2024 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документ за самоличност“ при ОДМВР-Видин и неговите звена в РУ-Белоградчик и РУ-Кула, в периода от 4 юни до 8 юни 2024 г. от 8.30 до 17.00 часа, и в изборния ден на 9 юни 2024 г. - от 8.30 до 19.00 часа.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 9 юни, напомнят от ОДМВР – Видин. 
 

Снимка: ОДМВР - Видин