Съкровищата на държавните архиви са показани във Видин

Сподели: 

Изложбата „Съкровищата на държавните архиви“ беше открита вчера (17 май) във Видин. В експозицията са представени уникални документи, които се съхраняват в Централния държавен архив, Държавния военноисторически архив, териториалните архиви. Показани са и оригинални ценни документи, съхранявани в Държавен архив – Видин.
„За нас, видинските архивисти, днес е вълнуващ ден, защото след повече от две години и половина можем отново да ви кажем „добре дошли“ в залата на Държавен архив – Видин, и то с една толкова интересна изложба“, каза началникът на видинския архив Светлана Кръстева в приветствието си към присъстващите на откриването на експозицията.
Кръстева представи подробно документите и снимките, показани във витрините и на изложбените табла. На таблата могат да бъдат разгледани някои от най-впечатляващите архивни материали, съхранявани в системата на държавните архиви: Попгладичовият препис на „История славянобългарска“ от 1809 г.; снимки и писма на Васил Левски и Стефан Стамболов; Дневникът на Ботевата чета, воден от Йордан Кършевски; решението на Първото Велико народно събрание за избиране на Александър Батенберг за княз на България; Търновската конституция на Княжество България; Манифестът за провъзгласяване на независимостта на България и др. Във витрините са изложени част от ценните документи, съхранявани във видинския архив: планове и литография на видинската крепост от 1731 г., 1740 г., 1760 г. и 1830 г; литография със сцени от живота на св. Иван Рилски от 1866 г.; рисунки с евангелски сюжети, изображения на светите места, на изворите на река Дунав; бележник с впечатленията от пътуване на Никола Цолович от Видин до Света гора и Божи гроб през 1844 и 1845 г. Показани са и книги – триод и цветен триод, подвързани в един том, издадени от типографията в университета в Пеща, отпечатан на влашки език с кирилица, от 1848 г. Могат да се видят и протоколни книги на Видинската църковна община от 1870 г. до 1787 г., както и първата протоколна книга на Видинския градски общински съвет от 1878 г. Показани са още много други документи и снимки, отразяващи политическия, обществения и културния живот във Видин.
Светлана Кръстева използва случая, за да обяви една съвместна инициатива на Държавен архив – Видин и Ротари клуб – Видин: за
поставяне на паметна плоча за големия дарител Тома Лозанов.
„На едно от таблата може да се види снимка на дарителя Тома Лозанов и копие от благодарствения адрес до него от Видинското търговско дружество, за даряването на сградата на Търговския дом. Известно е, че Тома Лозанов дарява свои средства и за Фонда за епархийска просвета и благотворителност, дарява средства за изграждане на градската баня – той е един от най-големите дарители за Видин. Бих искала да ви информирам, че Държавен архив – Видин съвместно с Ротари клуб – Видин инициираме поставяне на паметна плоча за този голям дарител. Тепърва започваме тези действия и ще сме благодарни на всички, които биха ни подкрепили“, сподели Кръстева.
Със създаването на изложбата Държавна агенция „Архиви“ и видинският архив си поставят за цел да визуализират значимостта на документалната памет и на архивната институция, която отговаря за съхраняването и популяризирането на националното документално богатство. Изложбата ще може да бъде разгледана във Видин всеки работен ден до 31 май.
НИЕ