Със 700 000 лв. ремонтират закритата лекоатлетическа писта във Видин

Сподели: 

Проект за ремонт на закритата лекоатлетическа писта във Видин, който Общината е подала в министерство на младежта и спорта, е бил одобрен за финансиране. Това стана ясно на проведеното днес (27 юни) заседание на Общинския съвет (ОбС). Средствата за реализиране на заложените по проекта дейности, които са в размер на 700 171,82 лв., се отпускат по реда на Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост. А от Министерството на младежта и спорта вече са изпратили договора за предоставяне на финансирането в Община Видин за подпис от страна на местната институция.
За да не изпусне Община Видин шанса да реновира спортния обект, който се нуждае от спешен основен ремонт, беше необходимо Общинският съвет да одобри собствено участие на Общината по проекта в размер на 9000 лв., което и се случи на днешното заседание. Тази сума е предназначена за покриване на разходите за авторски и строителен надзор, които не са допустими за финансиране по наредбата. Учредена бе и гаранция за изпълнение на проекта в полза на Министерството на младежта и спорта, което е необходимо съгласно условията на договора. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца.
В момента в закритата лекоатлетическа писта спортно-тренировъчен процес осъществяват два клуба по лека атлетика. Част от базата се използва и от един от детските футболни клубове в града.
Строително-ремонтните работи, които предстои да се извършат, включват ремонт на покрива и на фасадата, както и вътрешен ремонт на коридори, санитарни и административни помещения, тренировъчна зала и склад, лекоатлетическа зала. Очакванията са с реализирането на предвидените дейности да се подобрят условията за спортуване, което ще насърчи работата на треньори и учители, на трениращите в спортни клубове деца и на професионалните състезатели. Това на свой ред ще доведе до увеличаване на броя на децата и младежите, упражняващи физически занимания и спорт, както и ще подобри спортно-техническите резултати, което е и целта на проекта.