С над 1 млн. лв. ще бъде актуализиран списъкът с капиталови разходи на Община Видин

Средствата са разпределени за ремонти на училища в общината, на алея в Крайдунавския парк и на улична инфраструктура във Видин, както и за ремонт на помещения за здравни кабинети в 17 населени места на общината
Сподели: 

Допълнителни средства за ремонти на училища в община Видин, за асфалтиране на централна алея в Крайдунавския парк и за ремонти на улична инфраструктура се предвижда да бъдат включени в Поименния списък за капиталови разходи на Общината за 2022 г. Освен това в него ще бъдат заложени и средства за ремонти на помещения в 17 видински села с цел създаване там на здравни кабинети. Днес всички планирани промени бяха представени в рамките на обществено обсъждане, което се проведе в залата на Общинския съвет.
„Беше извършена актуализация на държавния бюджет на Република България. С тази актуализация за всички общини бяха отпуснати допълнителни средства, като една част от тях са за актуализация на капиталовите разходи – отчетена е инфлацията, повишените цени на строителни материали. За Община Видин бяха отпуснати допълнително 655 000 лв., които ръководството на Общината, отчитайки всички потребности на населените места, на всички общински структури, е разпределило“, каза в началото на общественото обсъждане заместник-кметът на Видин по финансите Цветомира Илиева.
Тя допълни, че с актуализацията на републиканския бюджет Община Видин е получила общо над 1 млн. лв. допълнително. Това включва и средства за актуализация на заплатите на служителите в общинската администрация. „ В началото на годината такива средства не бяха предвидени – единствено имаше предвидени във връзка с увеличението на минималната работна заплата. Сега малко под 200 000 лв. са получени допълнително за заплати на общинските служители до края на годината. Останалата част са средства за сферата на образованието, където се разпределят по определените стандарти.“, обясни Илиева.
Инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ в Община Видин представи подробно
обектите, с които ще бъде допълнен поименният списък за капиталови разходи
при предстоящата актуализация. Предоставените допълнително от държавата 655 000 лв. целева субсидия за капиталови разходи се разпределя по следния начин:
- ремонт входно стълбище на Средно училище „Петко Рачов Славейков“, на стойност 35 000 лв.;
- ремонт покрив на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ – 30 000 лв.;
- изпълнение на инженеринг кухненски блок в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ за нуждите на Домашния социален патронаж и Диетично-социалната кухня – към предвидените до момент 70 000 лв. се прибавят още 60 000 лв. или общата стойност се увеличава на 130 000 лв.;
- ремонт алея от Колодрума до Речната гара в Крайдунавски парк – 135 438 лв.,
- доставка и монтаж на водогреен котел за Основно училище „Любен Каравелов“ – 48 000 лв.;
- ремонт на улица „Железничарска“ в град Видин – 309 000 лв.;
- ремонт на улица „Лило Панов“ в кв. „Акджамия“ – 30 000 лв.;
- ремонт на околоблоково пространство и паркинг в ж.к. „Бонония“, бл. 12 – 15 000 лв.
В актуализирания поименен списък за капиталови разходи са включени и средства за ремонтни дейности на ОУ „Христо Ботев“, гр. Дунавци – 211 180 лв., и на Професионална гимназия по селско стопанство „Г.М. Димитров“ – 228 799 лв. Парите са предназначени за ремонти на покривите и за вътрешни ремонти и са осигурени по проекти, с които двете учебни заведения са кандидатствали пред Министерството на образованието и науката, обясни инж. Лилов.
„Друга промяна, която правим в списъка с капиталови разходи, е отпускане на допълнителни средства във връзка с ремонт на помещения за здравни кабинети в 17 населени места на територията на Община Видин. В първоначалния списък за капиталови разходи са залегнали средства за 16 села, сега отпускаме пари за останалите 17 села – Акациево, Ботево, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Динковица, Долни Бошняк, Дружба, Жеглица, Ивановци, Капитановци, Новоселци, Пешаково, Плакудер, Търняне и Цар Симеоново“, каза още инж. Лилов. Той допълни, че са заделени по 10 000 лв. за ремонтни дейности на помещения и по 5000 лв. за обзавеждане и оборудване на бъдещите здравни кабинети.
„Ясно е, че колкото и средства да имаме, където и да ги насочим, те винаги ще са крайно недостатъчни. Ползваме всички програми. Към момента те и целевата субсидия – това са инструментите, с които разполагаме. Немалко са средствата, които тази година сме заложили и от собствени приходи. При приемането на бюджета имаше доста дебати, че една част от селата ще имат здравни кабинети, другата част са лишени – коригирали сме, намерили сме възможност, така че във всяко едно населено място да има здравен кабинет с необходимото оборудване. Защото отчитаме, че особено в малките населени места, където няма лекар, това ще е в голяма помощ за жителите“, заяви в заключение заместник-кметът Цветомира Илиева.
Тя прикани присъстващите да задават въпроси и да дават мнения. След като такива нямаше, заместник-кметът закри общественото обсъждане.
Приемането на актуализация на поименния списък за капиталови разходи на Община Видин за 2022 година е една от точките, включена в дневния ред на насроченото за 20 септември заседание на Общинския съвет.
НИЕ