С още една стъпка по-близо до реставрацията на видинската Синагога

Подписаха договора за инженеринг по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“
Сподели: 

След броени месеци – да се надяваме още пролетта догодина – ще започне реставрацията на видинската Синагога. На 29 декември, с подписването на договора за инженеринг по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, бе направена поредната стъпка по дългия път към тази цел, която е дългогодишна мечта на видинлии.
Подписите си под документа сложиха кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, от страна на Възложителя, и Андрей Тодоров, представляващ ДЗЗД „Паскен 2020“, от страна на Изпълнителя. Събитието се състоя в залата на Общинския съвет и на него присъстваха още председателят на ОбС Генади Велков, заместник-кметовете Десислава Тодорова и Светослав Скорчев, представители на Сдружение „Регионална организация на евреите в България „Шалом“, общински служители, представители на медиите.
метът отбеляза, че възстановяването на тази емблематична сграда е въпрос, който повече от 30 години търси своето решение. Той благодари на екипа в Община Видин, подготвил и провел обществената поръчка за избор на изпълнител на реставрацията и адаптацията на Синагогата. „В тази зала имаше упреци, че ние едва ли не ще провалим този проект“, припомни д-р Ценков. Той изрази удовлетворение, че с подписването сега се слага край на всякакви спекулации и само след две години Видин ще се сдобие с модерен културен център и туристическа атракция не само от национално, но и от международно значение.
Представителят на ДЗЗД „Паскен 2020“ Андрей Тодоров каза, че в страната ни има малко на брой сгради, подобни на видинската Синагога и е задължение на цялото общество да ги съхрани. И допълни, че след като сградата вече не изпълнява функциите на религиозен храм, превръщането й в културен център е естествено продължение на нейния „живот“. „Аз съм сигурен, че с общите усилия, които ще положат нашият екип и колегите от Община Видин, след две години ще се поздравим с успешното възстановяване на този паметник, който ще остане за следващите поколения“, отбеляза Тодоров.
Д-р Ценков пожела успех на изпълнителите и призова гражданите, както и представителите на еврейската общност, също да следят целия процес и да бъдат съпричастни по време на реализацията му. Видинският кмет увери, че Общината ще оказва пълна подкрепа, но и ще контролира стриктно за качественото изпълнение на всички дейности.
Стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) във връзка с изпълнението на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е 8 602 721,83 лв. с ДДС. Финансирането е комбинирано – по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, и чрез финансов инструмент - договор за инвестиционен кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Дейностите трябва да се изпълнят в рамките на 600 календарни дни, като 60 календарни дни е срокът за изготвянето на инвестиционния проект, а 540 дни - за изпълнение на СМР/КРР и осъществяване на авторски надзор. Извън тези срокове е времето, необходимо за провеждане на процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от Националния институт за недвижимо културно наследство, както и за съгласуване и одобряване от останалите компетентни органи.