С още 6 месеца се удължава проект „Патронажна грижа + в Община Видин“

Сподели: 

Още шест месеца жителите на община Видин, които са в най-уязвимо положение, ще мога да се възползват от услугите на проекта „Патронажна грижа + в Община Видин“. Новината за удължаването с половин година на социалния проект бе съобщено на пресконференция днес (5 септември) от заместник-кмета Борислава Борисова.
Проектът е продължен по Направление 1 за още 6 месеца – до 25 февруари 2023 година, чрез подписването на допълнително споразумение между Община Видин и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За тази цел Общината получава допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 173 597,76 лв., с което общият бюджет на проекта в това направление става 1 509 865,55 лв.
Борисова припомни, че в „Патронажна грижа“ фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. „Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: диспечери, медицински сестри/фелдшери, социални работници, домашни помощници, изпълнител, психолог и специалист „Социални дейности“. До момента патронажната грижа е предоставена на 210 лица и включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др.“, обясни заместник-кметът. От подкрепата се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви групи: хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами. Назначените на трудов договор са 28 лица и двама на граждански.
Проектът се изпълнява чрез Договор по процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа +  Компонент 2” и № BG05M9OP001-2.119-0022 “Патронажна грижа +  Компонент 3”. Той стартира на 1.02.2021 г. и първоначално изпълнението му се предвижда за 12 месеца (до 28.02.2022 г.) След това е удължен веднъж за 6 месеца по двете направления (направление 2 е свързано с превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности). Борислава Борисова отбеляза, че Община Видин е една от малкото, при които първото удължаване на проекта е било и по двете направления.