Тест на системата за ранно ще се проведе в област Видин на 1 април

Сподели: 

Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО) в област Видин ще бъде проведен от 11:00 ч. на 1 април, съобщиха от Областната администрация. В тренировъчния тест са включени интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване – населени места в общините Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. Тренировката се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите. Ще бъдат задействани сиренни устройства, като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация. 

Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението ще се тества отново и в първия работен ден на месец октомври тази година, от 11:00 часа – чрез задействане на акустичните сигнали.