Три лечебни заведения за болнична помощ сключиха договори с Районната здравноосигурителна каса във Видин

Сподели: 

До момента Районна здравноосигурителна каса – Видин е сключила договор с 3 лечебни заведения на територията на област Видин за оказване на болнична помощ. Това са МБАЛ „Света Петка“ АД – гр. Видин; МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ – гр. Белоградчик и Диализен център „Омега“ – гр. Видин. 
От видинската здравна каса съобщиха още, че три на брой са и постъпилите при тях заявления за сключване на договор за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури в рамките на извършващия се от септември процес на договаряне по Националния рамков договор 2023 – 2025 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и лечебните заведения за болнична помощ
Дейността на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Видин по изпълнение на договорите им с Районната здравноосигурителна каса е заплатена в срок, съобщиха от институцията.