Успешно приключва проект „Областен информационен център – Видин“, по който Общината е бенефициент

Сподели: 

Успешното приключване на проект „Областен информационен център – Видин“ обявиха от Община Видин. Равносметката за периода 2019 – 2021 година, през който се изпълняваше проектът, показва, че всички заложени индикатори са постигнати. Това беше отчетено на проведена днес пресконференция. Участие в нея взеха заместник-кметът на Видин по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, управителят на Областен информационен център – Видин (ОИЦ) Мариела Савкова и Албена Начева, началник на отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“ в общинската администрация и ръководител на проекта.
„Община Видин има пълното основание да отчете успешното приключване на този проект. С работата си екипът на Областния информационен център е стигнал до всички групи бенефициенти както на територията на Общината, така и в цялата област. Повишена е посещаемостта в офиса на ОИЦ – Видин и на организираните събития. Но най-важното е, че за изминалите три години доверието в експертизата на центъра се повиши. Бизнесът започна да търси все повече информация и логистични услуги от екипа, стотици граждани споделиха проектните си намерения и получиха насоки, за да ги реализират. С откритите приемни експертите от центъра спомогнаха на място във видинските общини бенефициентите да научат повече за възможностите за европейско финансиране“, заяви в началото на пресконференцията Десислава Тодорова. Тя допълни, че ОИЦ – Видин е работил и по международни инициативи, каквато е „Детективи на европейски проекти“. Заместник-кметът подчерта, че зад статистиката за работата на ОИЦ – Видин стоят изключително важни за местната общност действия: непосредствената подкрепа, оказана на десетки видински фирми, за да кандидатстват по мярката за подкрепа за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19; съдействието за множество други бизнеси, за да депозират за финансиране проектните си идеи; насочването към най-правилния източник за подкрепа на всички потенциални бенефициенти; успешното взаимодействие с администрацията на Община Видин, както и с останалите десет общини в областта по въпросите за европейско финансиране и за актуалните и предстоящи проектни възможности. „Благодаря на колегите от ОИЦ – Видин за съдействието, оказано на стотици граждани във връзка с проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, чийто екологичен и социален ефект е от голямо значение за всички нас“, сподели Тодорова. В заключение, от името на кмета д-р Цветан Ценков и от свое име тя пожела на експертите от екипа на Областния информационен център да са все така успешни и креативни, да продължават да съдействат за постигането на усилията на местната общност за по-добро икономическо развитие. Зам.-кметът също така призова гражданите да се обръщат за информация и експертна подкрепа към ОИЦ – Видин, който ще е техен партньор по пътя към успеха.
Управителят на центъра Мариела Савкова благодари за високата оценка от страна на Общината, както и за отличното сътрудничество и оказваната подкрепа. Тя припомни, че ОИЦ – Видин е част от мрежата от 27 областни информационни центъра, чието функциониране през изминалите три години е финансирано от Оперативна програма „Добро управление“. Целта на ОИЦ – Видин, а и на останалите центрове от мрежата е осигуряване на широк достъп до информация за възможностите за финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. Предлаганите услуги – информационни, комуникационни, експертни и логистични – са безплатни, което гарантира достъп на представителите от всички целеви групи без значение от техния икономически или социален статус. За периода 2019 – 2021 г. услугите на ОИЦ – Видин са достигнали до над 3000 потенциални бенефициенти, взели участие в различните проведени събития. За трите години са организирани общо шест присъствени кампании, обхванали всички общини в област Видин, както и три онлайн събития. За същия период експертите от ОИЦ – Видин са отговорили на над 2000 въпроса.
Областният информационен център ще работи и през следващите две години, съобщи Албена Начева, началник отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“ в Община Видин. „Оперативна програма „Добро управление“ даде възможност да се продължи функционирането на мрежата от областни информационни центрове. Беше открита процедура за кандидатстване и Община Видин, като конкретен бенефициент, разработи и депозира проектно предложение, което към момента е в процес на оценка“, обясни Начева. Тя допълни, че се очаква в началото на следващата година да се подпише договорът за изпълнение на проекта на обща стойност 250 000 лв., които са 100% безвъзмездна помощ. „Новото в работата на Областния информационен център е продиктувано от измененията в Закона за регионалното развитие и касае това, че експерти от областните информационни центрове ще вземат участие в звената за медиация и за публични консултации към съответния регионален съвет за развитие. Това е свързано с интегрирания подход, който се предвижда за България през новия програмен период на Европейския съюз (2021 – 2027 г.) и изпълнението на интегрираните териториални инвестиции“, уточни Албена Начева. И посочи, че Общината ще продължи да разчита на подкрепата от страна на екипа на ОИЦ – Видин.