Учениците- Супергерои в създаването на един по-устойчив и справедлив свят

Сподели: 

През последните две години Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин работи по проект SUPER HEROES №2021-2-NL01-KA220-SCH-000051435 по Програма Еразъм+, съфинансиран от ЕС в парньорство с Нидерландия, Латвия и Испания по създаването на учебна програма за изучаването на целите за устойчиво развитие. Целта на проекта SUPER HEROES е да повиши информираността на учениците на възраст 12-16 години за целите за устойчиво развитие и какво могат да правят самите те, за да допринесат за постигането им, като ги свържат с местни проблеми и предложат свои решения.

"Ние изследваме различни местни проблеми, работим заедно като екип и споделяме нашите идеи. Всичко се свежда до това да бъдем креативни, активно и да водим ползотворни дискусии, в които можем да споделяме нашите мисли и решения" - това е проектът SUPER HEROES за нашите ученици, споделят от училището.

Ключов инструмент за постигане на зелена трансформация в ЕС е достигането до възможно най-широка адитория на социално-икономическите и екологични проблеми, пред които сме изправени, както и на средствата за тяхното решаване. Образованието в областта на устойчивото развитие и кръговата икономика е ключов приоритет в Плана за действие, който е ключов стълб на Европейския зелен пакт (Green Deal). В образователните програми в училищата няма адекватно отразяване на тези основни приоритети за бъдещото развитие на ЕС. Целите за устойчиво развитие не са абстрактни, но се възприемат глобално, само като световни проблеми. Младежите не винаги могат да се свържат с тези проблеми и да ги идентифицират в собствените си общности.

По проекта бяха създадени следните продукти: Планове на уроци и методология за преподаването им, електронна книга, уеб приложение и планове за действие за въвеждането на обучението в ЦУР за училището и учителя.

Тези резултати са преведени на английски език и на партньорски езици и са свободно достъпни на адрес: https://localsuperheroes.eu/learning-materials/ или на сайта на училището в раздел проекти.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на автора и не отразява непременно възгледите на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.