Училището в Ружинци ще се сдобие с физкултурен салон за близо 600 хил. лв

Сподели: 

Общо 591 056 лв. за изграждане на физкултурен салон към училището в с. Ружинци са включени в поименния списък за капиталови разходи на Община Ружинци за 2019 година. Актуализацията на списъка с капиталови разходи беше гласувана на проведеното днес, 30 декември, заседание на Общински съвет – Ружинци. „В следствие на решение на последното заседание на Министерски съвет бяха предоставени допълнителни трансфери по бюджета на Община Ружинци - 500 000 лв. за „Изграждане на физкултурен салон към Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ в с. Ружинци. Това наложи промяната, като за целта се предвидиха общо 591 056 лв. за изграждането на новия физкултурен салон“, обясни кметът на общината Александър Александров. Той допълни, че част от средствата за изграждане на физкултурния салон се осигуряват в следствие на общински икономии.
Със 7 „ за“ и 3 „въздържал се“ общинските съветници приеха и план-сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците в община Ружинци за 2020 г. „Поради увеличение на количество отпадъци от 350 тона на над 400 тона годишно, както и увеличение на разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане на отпадъците се наложи увеличение на таксите от 2 на 2.6 промила за жилищни, нежилищни и вилни имоти и от 4 на 5 промила за фирмите. Това е минималното увеличение, което ще покрие бъдещите разходи“, съобщи кметът Александров.
Като цяло всички предложения, включени в дневния ред на последното за 2019 година заседание на ружинския местен парламент бяха приети. Така се взе решение за определяне на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2020-2024 г. към Районен съд – Белоградчик. Това се Ваня Тодорова Иванова и Витка Костова Йосифова. Прие се актуализация на бюджета на Общината за 2019 г. Одобрена беше и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2022 г. Общински съвет – Ружинци също така взе решение за приемане на пазарна оценка и възлагане за организиране на публичен търг за продажба на недвижими имоти на Общинско дружество „ Р-РУЖА“ ЕООД.
По време на заседанието общинският съветник от ГЕРБ и зам.-председател на Общински съвет – Ружинци Милен Михайлов направи лично дарение – бензинов храсторез за подобряване на работата на групите по заетост.
НИЕ